top of page

Pakalpojumi

Mežizstrādes, apauguma novākšanas, meža stādīšanas un kopšanas pakalpojumi. Profesionāla attieksme.

Mežu tīrīšana

Mežu tīrīšanas mērķis ir izveidot meža augšanas apstākļu tipam atbilstošāko mežaudzi gan sugu sastāva, gan koku skaita ziņā un nodrošināt šiem kokiem pienācīgu augšanas telpu. Mežu tīrīšanas laikā no mežaudzes tiks izvākti augšanā atpalikušie, nomāktie, kalstošie vai nokaltušie koki, kas agrāk vai vēlāk nokaltīs pavisam, sabruks, līdz ar to  mežaudzē tiks saglabāti veselīgākie un perspektīvākie koki ar labi veidotiem vainagiem, kas turpinās attīstīties. 

Aerial View of Forest
Reading Map

Mežizstrāde

Pilns mežizstrādes procesu cikls visa gada garumā. Veicam pilnu mežizstrādes ciklu – koku zāģēšanu, apaļkoku pieviešanu pie ceļa un apaļkoku realizāciju.

Apauguma novākšana

Novācam apaugumu (kokus, krūmus) no lauksaimniecības zemēm. Attīrām zemi no apauguma, to sagatavojot lauku īpašumiem, mežmalām, ceļmalām, grāvmalām un citām aizaugušām zemes platībām.

Cutting Woods
bottom of page